مسیرهای داخلی هواپیمایی ایران ایر

ا امتیاز2 امتیاز3 امتیاز4 امتیاز5 امتیاز (4 امتیازات, متوسط: 4٫00 از 5)
Loading...
مسیرهای داخلی هواپیمایی ایران ایر
مسیرهای داخلی هواپیمایی ایران ایر

هواپیمایی هما در حال حاضر به مقاصد داخلی متعددی پرواز دارد که به شرح زیر می‌باشند.

از مبدا تهران به مقاصد:
تهران به رشت، تهران به اردبیل، تهران به تبریز، تهران به ارومیه، تهران به کرمانشاه، تهران به خرم آباد، تهران به اهواز، تهران به آبادان، تهران به شهرکرد، تهران به اصفهان، تهران به بوشهر، تهران به یزد، تهران به شیراز، تهران به کرمان، تهران به ساری، تهران به گرگان، تهران به مشهد، تهران به بیرجند، تهران به بندرلنگه، تهران به بندرعباس، تهران به زاهدان، تهران به چابهار، تهران به قشم، تهران به کیش، تهران به لار.

از مبدا مشهد به مقاصد:
مشهد به تهران، مشهد به آبادان، مشهد به اهواز، مشهد به یزد، مشهد به اردبیل، مشهد به اصفهان، مشهد به رشت، مشهد به زاهدان، مشهد به تبریز، مشهد به شیراز و مشهد به بیرجند.

از مبدا اصفهان به مقاصد:
اصفهان به تهران، اصفهان به اهواز، اصفهان به کرمانشاه، اصفهان به بندرعباس، اصفهان به کرمان، اصفهان به کیش، اصفهان به مشهد، اصفهان به سیری، اصفهان به بوشهر، اصفهان به شیراز.

از مبدا شیراز به مقاصد:
شیراز به تهران، شیراز به بندرلنگه، شیراز به اهواز، شیراز به بندرعباس، شیراز به اصفهان، شیراز به لاوان، شیراز به مشهد، شیراز به سیری.

از مبدا بندرعباس به مقاصد:
بندرعباس به تهران، بندرعباس به اصفهان، بندرعباس به اهواز، بندرعباس به ساری، بندرعباس به شیراز، بندرعباس به تبریز، بندرعباس به چابهار.

از مبدا اهواز به مقاصد:
اهواز به تهران، اهواز به بندرعباس، اهواز به مشهد، اهواز به اصفهان، اهواز به لاوان، اهواز به شیراز، اهواز به تبریز.

از مبدا زاهدان به مقاصد:
زاهدان به تهران، زاهدان به گرگان، زاهدان به مشهد، زاهدان به کرمان، زاهدان به چابهار.

از مبدا تبریز به مقاصد:
تبریز به تهران، تبریز به اهواز، تبریز به بندرعباس، تبریز به مشهد.

از مبدا چابهار به مقاصد:
چابهار به تهران، چابهار به بندرعباس، چابهار به زاهدان.

از مبدا کرمان به مقاصد:
کرمان به اصفهان، کرمان به تهران و کرمان به زاهدان.

از مبدا کرمانشاه به مقاصد:
کرمانشاه به تهران و کرمانشاه به اصفهان.

از مبدا آبادان به مقاصد:
آبادان به تهران، آبادان به مشهد.

از مبدا یزد به مقاصد:
یزد به تهران، یزد به مشهد.

از مبدا بندرلنگه به مقاصد:
بندرلنگه به تهران و بندرلنگه به شیراز.

از مبدا اردبیل به مقاصد:
اردبیل به تهران و اردبیل به مشهد.

از مبدا بوشهر به مقاصد:
بوشهر به تهران و بوشهر به اصفهان.

از مبدا لاوان به مقاصد:
لاوان به اهواز، لاوان به شیراز.

از مبدا ساری به مقاصد:
ساری به تهران، ساری به بندرعباس.

از مبدا کیش به مقاصد:
کیش به اصفهان و کیش به تهران.

از مبدا سیری مقاصد:
سیری به اصفهان و سیری به شیراز.

از مبدا رشت به مقاصد:
رشت به تهران و رشت به مشهد.

از مبدا بیرجند به مقاصد:
بیرجند به تهران و بیرجند به مشهد.

از مبدا گرگان به مقاصد:
گرگان به تهران و گرگان به زاهدان.

از مبدا چابهار به مقاصد:
چابهار به تهران و چابهار به زاهدان.

از مبدا ارومیه به تهران.

از مبدا خرم آباد به تهران.

از مبدا شهرکرد به تهران.

از مبدا قشم به تهران.

از مبدا لار به تهران.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer